Чей приватбанк?

Надежность Банка

ПриватБанк — является крупнейшим коммерческим банком Украины, основанным в 1992 году. Главный офис находится в Днепропетровске. В него входят следующие банковские учреждения: ПриватБанк (Украина), ПриватБанк (Россия), ТаоПриватБанк (Грузия), AS PrivatBank (Латвия) и его филиал в Португалии, а также филиал ПриватБанка на Кипре. С 2010 года начал работу филиал в Италии.

Банком предлагается широкий спектр банковских продуктов, с учетом текущих и перспективных потребностей клиентов. Банк удается успешно сочетать индивидуальный подход с высокими технологиями, предоставляя для клиентов инновационные решения их финансовых задач. Одним из первых в мире банк приступил к использованию одноразовых SMS-паролей для защиты счетов своих клиентов, выпуску платежных мини-терминалов, реализации входа в Интернет-банкинг через QR-код, при этом создав множество финансовых мобильных приложений.

Агентство Moody’s присвоило банку следующие рейтинги:

 • Рейтинг финансовой стабильности банка (BFSR) — на уровне Е+;
 • Рейтинг по Национальной Шкале (NSR) — A3.ua;
 • Рейтинг по долговым обязательствам в иностранной валюте — В3.

Рейтинги агентства Fitch Ratings:

 • Рейтинг устойчивости на уровне — b;
 • Рейтинг по депозитам в иностранной валюте (РДЭ) — В/В;
 • Рейтинг поддержки — 5.

В Санкт-Петербурге банк предоставляет для частных клиентов полный комплекс банковских услуг по депозитам (Депозит Плюс, Копилка, Стандарт), платежным картам «Универсальная, Gold, уровня VIP), переводам по системам PrivatMoney, Western Union, Unistream и др., удаленному банкингу (Приват24, SMS-banking, платежам по телефону и др.).

Услуги для бизнеса от ПриватБанка, которые будут интересны и выгодны как для частных предпринимателей, так и для крупных корпоративных клиентов. Такими услугами являются: универсальные решения с функциями мобильного мини-терминала, зарплатные проекты, «Приват24» для юридических лиц с круглосуточным доступом к счетам клиентов, кредитные лимиты, эквайринг, удаленный банкинг с мобильными приложениями, возможностью осуществлять регулярные платежи и платежи по телефону для корпоративных клиентов, SMS-банкинг.

Банк Санкт-Петербурга осуществляет свою работу в 10-ти отделениях и при помощи порядка 165 банкоматов.

Адрес центрального офиса банка в Санкт-Петербурге: наб. Обводного канала, д. 90, Лит Г;

Які обставини можуть спричинити негативний вплив на фінансове становище?

 • зменшення заробітної плати та/або інших надходжень;
 • втрата пільг, роботи;
 • тяжке захворювання та/або отримання інвалідності;
 • розлучення;
 • смерть членів сім’ї;
 • інше, якщо ці обставини спричинили втрату доходів або їх зниження до рівня, за яким щомісячні сукупні платежі за кредитом перевищують 30% Вашого місячного доходу.

Що Ви можете зробити, потрапивши у фінансову скруту?

Не платити взагалі нічого буде надто ризикованим, так як судова тяганина з банком чи колекторською організацією, а пізніше і з виконавчою службою – справа не з приємних.

А отже передусім не ігноруйте листи та дзвінки від тих, перед ким у Вас є фінансові (грошові) зобов’язання. Борг сам по собі не зникне, тому Вам потрібно зустрітися з представниками банку для конструктивного вирішення Ваших боргових проблем. І чим швидше Ви це зробите, тим меншими будуть штрафи за несвоєчасне погашення кредиту та більш вигідними для Вас нові умови погашення кредиту. Разом з тим Ви не повинні покладатися лише на банк. Зі свого боку Ви повинні виважено оцінити ситуацію, у якій Ви опинилися. Ви маєте усвідомлювати, що Вам необхідно повернути взяті в кредит гроші.

Обов’язково зберігайте всі розрахункові документи (квитанції, чеки) протягом трьох років.

Чим банк може допомогти Вам?

За наявності підтвердження достовірними документами (довідка з місця роботи, довідка з державної служби зайнятості тощо) об’єктивних та беззаперечних доказів того, що Ви не в змозі своєчасно та в повному обсязі погашати кредит у зв’язку з настанням непередбачених обставин, а також, ураховуючи інші обставини (наприклад, стан обслуговування кредиту до настання подій, які спричинили погіршення фінансового становища, причини настання таких подій, поточний фінансовий стан, перспективи відновлення платоспроможності тощо), банк може надати Вам можливість погашати кредит на нових умовах, прийнятних як для Вас, так і для банку.

Основні можливі домовленості з банком щодо повернення кредиту?

Банк може:

— здійснити реструктуризацію кредиту;

— здійснити зміну валюти кредиту;

— продати кредит іншому банку;

— передати право вимоги за кредитним договором;

— звернутися до третіх осіб за послугами з повернення кредиту;

— здійснити звернення-стягнення на майно.

Реструктуризація кредиту означає внесення змін до раніше укладеного з банком кредитного договору шляхом укладення додаткового договору про продовження строку дії договору, зміни графіка платежів, зміни процентних ставок тощо. Реструктуризація кредиту дасть змогу Вам на інших умовах погашати кредит. Умови реструктуризації кредиту визначаються банком для кожного позичальника індивідуально на підставі об’єктивних та беззаперечних доказів неможливості виконувати умови раніше укладеного кредитного договору, що підтверджені достовірними документами.

Якщо ж банк відмовляє у реструктуризації боргу, перерахунку чи відстрочці, варто подумати про інші фінансові організації (банки), які можуть викупити Ваш кредит (не погашений залишок). Таким чином, сума платежу може зменшитися, що створить більш зручні умови для погашення заборгованості та надасть можливість ретельно ознайомившись з умовами викупу кредиту, обрати для себе найбільш економічно вигідний варіант. Перекредитуватися в іншому банку — хороший спосіб, якщо ви берете кредит під відсоток нижче, ніж попередній. Також це буде зручно для тих, хто очікує фінансове надходження в найближчому майбутньому (наприклад, продаж квартири, автомобіля, земельної ділянки тощо).

Варто зазначити, що для того аби здійснити перекредитування, необхідно отримати схвалення банку, який видав Вам кредит.

Чи банк зобов’язаний відстрочувати кредит та співпрацювати з позичальником?

З 2009 року існує постанова правління Національного банку України від 06.08.2009 №461 схвалив Рекомендації щодо роботи банків з позичальниками – фізичними особами, які мають заборгованість за споживчими кредитами та потрапили в скрутне фінансове становище (далі – Рекомендації №461) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0461500-09).

Як банк повинен обходитися з позичальником, який потрапив у скрутне фінансове становище?

В рекомендаціях існують положення про те, що має робити банк:

— підтримувати зв’язок з позичальником у зручний для нього час і спосіб (зустрічі, листування, телефон, факс тощо);

— надати позичальнику повну і доступну інформацію щодо загального розміру його заборгованості, уключаючи всі платежі, передбачені умовами кредитного договору, та проінформувати позичальника про заходи, які можуть бути застосовані в разі невиконання позичальником умов кредитного договору, у тому числі повідомити, що неналежне виконання умов кредитного договору може негативно вплинути на кредитну історію позичальника і в майбутньому призвести до погіршення доступу до кредитів;

— обговорити з позичальником усі обставини його скрутного фінансового становища для того, щоб визначити з позичальником можливі шляхи повернення кредиту;

— разом з позичальником розробити прийнятну як для позичальника, так і для банку програму погашення кредиту, зокрема, це може бути реструктуризація кредиту позичальника, зміна валюти кредиту тощо.

Який порядок дій для учасників антитерористичної операції ?

При зверненні до банку з проханням про реструктуризацію боргу разом з документами про скрутне матеріальне становище варто додати документи, що підтверджують проходження військової служби або іншу участь в АТО.

Варто пам’ятати, що банки не мають права під час особливого періоду нараховувати відсотки та неустойку військовослужбовцям

Ряд банків (Дельта Банк, Приватбанк, Universal bank) у разі смерті або отримання інвалідності учасником АТО прощають кредитну заборгованість.

Додаткову інформацію можна знайти тут: http://voin.org.ua/finansy/

Як зменшити, або списати банківські штрафи за споживчими кредитами через суд?

В разі, якщо банк подасть на Вас в суд, не потрібно вважати, що це кінець. В українському законодавстві передбачено можливість звільнення від штрафів за рішенням суду. За певних підстав ви маєте подати клопотання певного змісту під час судового процесу. Але перед тим, Ви маєте поговорити чи з адвокатом чи з представником.

В даному клопотанні для прикладу може бути вказано, що: » Відповідно до ч.3 ст.551 Цивільного кодексу України – розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення. Відповідно до ч.1 ст. 60 Цивільно-процесуального кодексу кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Враховуючи, що банк не надав суду доказів, що підтверджують розмір збитків завданих банку неналежним виконанням відповідачем його зобов’язань, наявності обставин, які мають істотне значення, що підтверджують ненавмисний характер невиконання відповідачем своїх зобов’язань перед позивачем, а саме: обставини підтверджуються доданими до цього клопотання документами».

Банкам досить важко довести шкоду, тобто збитки, які ви могли бути завдані несплатою вашого кредиту. Хоча доведення ненавмисності не звільняє вас від сплатити суми тіла кредиту та основних відсотків, але якщо буде підтверджено причина (звільнення, втрата піклувальника та інші.) можливе звільнення від певної частини штрафу.

Якщо справа дійшла до виконавчого провадження?

Ви, як фізична особа, щодо якої розпочато виконавче провадження, має право звернутися до суду, який видав виконавчий документ (суд першої інстанції), із заявою про розстрочку виконання рішення. В даному разі суд розглядає заяву протягом 10 днів, та згідно зі ст. 373 ЦПК суд має розглянути питання про відстрочку чи розстрочку , зміну чи встановлення способу й порядку виконання рішення в судовому засіданні з викликом сторін й у виняткових випадках може відстрочити або розстрочити виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок його виконання.

В такому разі ви маєте обґрунтувати відповідними доказами , наявність тих обставин, які утруднюють виконання судового рішення. В практиці проаналізувавши дану статтю вважають, що обставинами є: хвороба боржника або членів його сім’ї, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо. Такий перелік не є вичерпний і, за наявності інших поважних обставин, суд може також задовольнити заяву про розстрочку виконання рішення.

Згідно з п. 10 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження» № 14 від 26.12.2003 р., задоволення заяви про розстрочку виконання рішення суду можливе лише у виняткових випадках, визначених судом, виходячи з особливого характеру обставин, що ускладнюють або виключають виконання рішення суду. Рішення суду щодо розстрочки може бути оскаржене в апеляції.

Аналогічно, при відмові суду задовольнити вашу заяву Ви не обмежені у праві повторно звертатися із аналогічною заявою, але вже у зв’язку з іншими обставинами. Ви можете звертатись з такою заявою в будь – коли, поки не буде повністю виконане судове рішення

Чи можуть відібрати житло за несплату кредиту?

Якщо житло не знаходиться в заставі (іпотеці) на забезпечення кредитного зобов’язання, звернути стягнення на це майно може лише виконавча служба на виконання рішення суду про стягнення з заборгованості на погашення акредиту. В першу чергу стягнення накладається на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у фінансових установах та на готівкові кошти, виявлені у боржника. Лише якщо цих коштів не достатньо, стягнення може бути здійснено на нерухоме майно, що знаходиться у власності боржника. Якщо боржник володіє майном спільно з іншими особами, стягнення звертається лише на його частку. Також існує положення, відповідно до якого, у разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване це житло, не здійснюється.

Якщо ж житло знаходиться у заставі (іпотеці) за валютним кредитом, слід зазначити, що у червні 2014 року Верховна Рада прийняла закон про мораторій на примусове стягнення нерухомого майна боржника, що виступає як забезпечення зобов’язань громадянин України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами. Таке нерухоме житлове майно повинно використовуватись як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя. У власності позичальника/майнового поручителя не повинно бути іншого нерухомого житлового майна. Загальна площа такого нерухомого житлового майна не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку. Лише якщо дотримано всі вищезазначені умови, діють положення мораторію.

Також слід враховувати, що дія зазначеного мораторію носить тимчасовий характер. Окрім того, такі заходи зупиняють перебіг строку позовної давності, тому після скасування мораторію, якщо не відбудеться нових змін в законодавстві, банк зможе звернутись до суду за примусовим стягненням нерухомого майна, що перебуває у заставі.

Беручи валютні кредити під заставу єдиного житла, слід дуже ретельно оцінювати свої можливості, адже в скрутному становище може опинитись не лише позичальник, а і вся його родина.

Чи можна притягнути до кримінальної відповідальності за несплату кредиту?

Часто запитують, чи можуть посадити за грати за несплату кредиту. Адже колектори часто погрожують саме цим.

Пам’ятайте, що правовідносини між позичальником і банком завжди мають виключно цивільно-правовий характер і українським законодавством не передбачено кримінальної відповідальності за ухилення від сплати кредиту.

Большинство банковских должников боятся судов как огня. Но судебные споры с банками вполне можно выигрывать. Для этого имеются правовые основания.

Вероятность оказаться в суде по иску Приватбанка довольно высокая, даже если вы брали небольшой кредит десять лет назад. Нередко Приватбанк путем необоснованного добавления процентов и штрафных санкций увеличивает размер задолженности в 10-20 раз от реальной суммы кредита.

Поэтому если заемщик оформили кредит, но давно не вносит платежей, то не лишним будет еженедельно заходить на онлайн-портал судебной власти и узнавать, нет ли против него иска. В иных обстоятельствах, суд может состояться без участия заемщика в заочном или упрощенном производстве.

На каких основаниях суды отказывают в удовлетворении исков Приватбанка?

В последнее время Приватбанк начал проигрывать суды в связи с новой судебной практикой. Используются три главных основания для отказа Приватбанку в удовлетворении иска.

 • Основание первое. Обращение банка в суд с нарушением сроков исковой давности.

Срок исковой давности истекает через три года после окончания действия кредитной карты. Например, после получения средств по кредиту прошло более 4-х лет. В таких условиях в суде можно доказать незаконность требований относительно взыскания средств.

 • Основание второе. Клиент банка не ставил подписи под Правилами кредитования в бумажной форме.

Главный аргумент при защите интересов заемщика – изменение правил кредитования Приватбанком в одностороннем порядке без согласования с заемщиком.

Банк не может в любой момент изменить условия кредитного договора, например, увеличить проценты за пользование средствами, увеличить срок исковой давности. Распечатка выписки по Тарифам и Условиям кредитования – не может приниматься в качестве надлежащего доказательства по делу, так как полностью зависит от волеизъявления одной стороны (банка) – такой вывод закреплен постановлением Верховного Суда от 11.03.2015 г. (дело №6-16цс15).

Доказывание в украинских судах не может обосновываться предположениями, это положение закреплено в статье 81 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) Украины.

 • Основание третье. Неосведомленность заемщика об условиях кредитования.

Заемщик перед получением кредита не был ознакомлен с Условиями и правилами предоставления банковских услуг. В частности, в анкете-заявлении не был указан срок возврата кредита или процентная ставка, не оговаривались штрафные санкции за невыплату. Это противоречит принципу справедливости и разумности при заключении сделок. На заемщика накладывается неоправданная нагрузка по выяснению содержания кредитного договора.

Можно привести примеры правоприменительной практики Большой Палаты Верховного суда 2019 года, когда суд поддерживал заемщиков в судебных делах против Приватбанка. В частности, речь идет о постановлении ВС от 03.07.2019 г. (дело №342/180/17).

Как себя вести, если Приватбанк подал иск?

Затягивать судебный процесс с Приватбанком – нецелесообразная тактика. При любых обстоятельствах необходимо своевременно подать в суд отзыв на исковое заявление. Даже если банк просрочил сроки исковой давности, результат решения дела может быть не в пользу заемщика.

Суд не станет автоматически применять исковую давность против банка. Как основанием для отклонения требований банка исковой давностью можно воспользоваться только по ходатайству стороны ответчика. Если заемщик будет отсутствовать на судебном заседании, он не сможет доказать свою позицию. Судебная практика показывает: при отсутствии возражений ответчика против иска, суды не проверяют законности исковых требований банка, и принимают решение о взыскании кредитного долга в полном объеме.

Все доводы следует подать своевременно – до начала рассмотрения дела по существу. Их необходимо изложить в письменном отзыве или объяснениях-возражениях со ссылками на судебную практику принятия решений в аналогичных спорах. В иных обстоятельствах суд примет сторону банка и удовлетворит иск.

Отдельно следует отметить: представители банка, понимая, что суд откажет в удовлетворении иска, нередко обращается к частным нотариусам, которые не соблюдают требований статьи 88 Закона Украины «О нотариате» и принимают просроченные кредиторские требования.

Нотариусы совершают исполнительные надписи, по которым с заемщиков взимаются безосновательно начисленные суммы кредитного долга. Исполнительные надписи нотариуса имеют равнозначную юридическую силу с судебными решениями. Если вы получили такой документ, сразу обращайтесь в суд для его обжалования на тех же основаниях, что указаны в содержании данной юридической консультации.

С примерами выигранных дел адвокатов АО «АЛТЕКСА” вы можете ознакомиться в разделе сайта «Кейсы” на нашем канале в YouTube.

Автор адвокат Татьяна Романцова

16:21 6235 0 06.03.2020 Ольга Стеценко, Центр журналистских расследований

В пятницу, 6 марта, в Николаеве закрыли несколько отделений ПриватБанка.

Об этом Центру сообщили жители Николаева.

Речь идет об отделении банка на ул. Декабристов, а также еще о двух отделениях – на проспекте Центральном, между улицами 3-й Слободской и Садовой, и в Корабельном районе.

В комментарии Центру в ПриватБанке сообщили, что отделения закрывают в связи с переездами в новые офисы. В частности, отделение, которое находилось в центре Николаева, переедет на ул. Садовую, между проспектом Центральным и ул. Адмиральской.

— Переезды происходят во всех городах Украины. Отделения переезжают для удобства клиентов, — прокомментировали в ПриватБанке.

Ранее сообщалось, что глава ПриватБанка Петр Крумханзл назвал реальным риск возврата национализированного банка его экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, при этом в ноябре премьер-министр Алексей Гончарук в лондонском Королевском институте международных дел Chatham House заявил, что украинские власти не допустят возвращения национализированного Приватбанка бывшим владельцам.

Напомним, в среду, 4 марта, Верховная рада Украины отправила в отставку главу правительства Алексея Гончарука и его Кабинет министров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *